وبلاگ شخصي سيد عزيز معصومي

   

مترجم رسمي زبان انگليسي قوه قضائيه تهران و عضو جامعه مترجمان رسمي ايران

   
شماره پروانه مترجمي رسمي: 686 زبان انگليسي تهران  
e-Mail: masoumi@hotmail.co.uk - Mobile: 0919-130-8511 - SMS: 0933-204-2911  
وبلاگ تخصصي آموزش زبان انگليسي عمومي  
   

«فرم ارسال اظهار نظر»

بازگشت به صفحه اول وبسايت

بيوگرافي

آثار به زبان انگليسي

آثار به زبان فارسي

صفحه اول فارسي

بايسته انگليسي عمومي براي قرن حاضر

l

l

 آموزش زبان

l

با سلام و احترام

l

ديكشرنيهاي آنلاين

انگليسي عمومي

l

l

 
 

l

خداي را سپاسگزارم كه پس از گذشت حدود بيست سال تحصيل، تحقيق و تجربه در 

l

ديكشنري آنلاين انگليسي
كــلـيــاتـــي در باب روش

l

رشته ترجمه زبان انگليسي؛ اعم از دانشگاهي، حرفه‌اي و تجربي؛، بخت، مرا يار بوده 

l

وبستر (عمومي)
يادگيري زبان انگليسي

l

است و خداوند عزيز اين توان را به من ارزاني داشته است تا مستقل‌ترين مطالبي را كه

l

 
 

l

تماماً چكيده ذهني اين حقير مي‌باشد، قلمي سازم و بر روي اين صفحه بياورم و در اختيار

l

ديكشنري آنلاين انگليسي
روش استفاده از ديكشنري

l

شما عزيزان قرار دهم، بدان اميد كه مورد قبول واقع شود.

l

آكسفورد (عمومي) 
 

l

l

 
ديـكشنريهـاي مورد نياز

l

در اين وبلاگ، در گستره علم و تجربه سخن به زبان خواهم راند؛ نه آنچنانكه بايد و شايد؛

l

ديكشنري آنلاين انگليسي
 

l

بلكه آنچنانكه توانم. چرا كه قلباً بسيار علاقمند هستم كه مطالب را مستقل، پرمايه، رسا،

l

لانگمن (عمومي)
آموزش گرامر سطح 1

l

بنيادين، و متحول‌ساز را در اين‌جا قرار دهم تا بتوانم اندكي بر غناي فكري شما افزون كنم

l

 
(اجــزاي جــمــلــه)

l

و چنان دانش شما را متحول كنم تا مانند رودخانه‌ها در روح شما عمق پيدا كند؛ كه اين كار

l

دايره‌المعارف انگليسي
 

l

در قالب وبلاگ ممكن نخواهد بود؛ اما به قدر كفايت هست كه به من تشفي خاطر دهد تا

l

بريتانيكا و ويكيپديا
آموزش گرامر سطح 2

l

زكات علم خود را پرداخت كرده باشم.

l

 
(جملات تركيبي)

l

l

ديكشنري آنلاين انگليسي
 

l

l

به فارسي و بالعكس
آموزش گرامر سطح 3

l

تمامي آزمونهاي زبان، اعم از تافل، آيلتس، و غيره و ذالك، چهار مهارت زباني زير را پوشش

l

 
(نـكـات ريـز گـرامـري)

l

مي‌دهند:

l

ديكشنري آنلاين انگليسي
 

l

l

به عربي و بالعكس
آموزش لغات و دانش لغت  

l

1) مهارت خواندن يا همان Reading

l

 
 

l

2) مهارت نوشتن يا همان Writing

l

ديكشنري‌ حقوق به زبان
تكنيكها و فنون درك مطلب

l

3) مهارت گوش دادن يا همان Listening

l

اانگليسي (1) و (2)

l

4) مهارت صحبت كردن يا همان Speaking

l

 
مطالب مندرج در اين وبلاگ

l

l

جزئيات تماس با من:
تنها با انتقاد سازنده شما

l

تمامي اين چهار مهارت داراي داراي وجه اشتراكاتي هستند و در صورتي كه اين وجه

l

 
عزيزان، بهتر و مفيدتر

l

اشتراكها را به خوبي بدانيد، قادر خواهيد بود به راحتي به چهار مهارت فوق، بدون اين كه

l

Mobile:
خواهد شد. لطفاً هر گونه

l

در كلاسهاي آموزشي شركت كنيد، تسلط پيدا كنيد. 

l

0919-130-8511
نظر و انتقاد خود را در باره

l

l

 
مطالب اين وبلاگ، با من

l

آنچه در اين وبلاگ قرار ميدهم، پيش نياز چهار مهارت فوق است و پيشنهاد مي‌شود كه

l

SMS:
در ميان بگذاريد.

l

قبل از يادگيري مطالب اين وبلاگ، دوره كامل »دستور زبان فارسي» را مطالعه كنيد. در اين

l

0933-204-2911
(ترجيجا! از طريق ايميل)

l

خصوص، كتاب «دستور زبان فارسي» نوشته دكتر پرويز ناتل خانلري را مفيد مي‌دانم.

l

 
 

l

l

Email:
 

تنها، در كوره انتقاد، هر چيزي؛ بخته‌تر خواهد شد

masoumi@hotmail.co.uk
   
 

«فرم ارسال اظهار نظر»

 
   

Copyright ©  Masoumi Translation Service!