صفحه شخصي

 
  Call: 02166006630 / 09191308511 / 09121572490 سيد عزيز معصومي  
  Web: http://www.masoumi.net مترجم رسمي زبان انگليسي قوه قضائيه تهران  
  Mail: masoumi@hotmail.co.uk شماره پروانه: 484 زبان انگليسي تهران  
       

 

  برگزاري دوره‌هاي آموزشي خاص |

تحقيقات علمي انجام شده

| كتب چاپ شده | مقالات چاپ شده | بيوگرافي من |

صفحه اول وب سايت

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 copyright - www.masoumi.net